KontaktKasutustingimusedPrivaatsuspoliitikaKontakt
Kasutustingimused
AvalehekülgKasutustingimused

Tere tulemast Pfzeri veebilehele. Sellel veebilehel toodud teave on üksnes üldise ja hariva eesmärgiga. Enne veebilehele sisenemist ja selle kasutamist palun lugege ja tutvuge hoolikalt kasutustingimustega. Sisenedes sellele veebilehele ja lugedes veebilehelt teavet, kinnitate, et te olete läbi lugenud, aru saanud ja nõustunud kasutustingimustega. Te ei tohi veebilehele siseneda või seda kasutada, kui te ei nõustu kasutustingimustega.

 1. Veebilehe kasutamine. Sellel veebilehel toodud teave on üldise ja hariva eesmärgiga. Veebilehe teatud osad on mõeldud kindlatele kasutajagruppidele, sealhulgas Pfizeri töötajatele, klientidele ja aktsionäridele, samuti tervishoiutöötajatele ja üldsusele. Veebilehele sisenemine ja veebilehel oleva teabe kasutamine allub kasutustingimustele. Sisenedes ja kasutades veebilehe teavet nõustute ilma piiranguteta kasutustingimustega.
   

 2. Sisu. Pfizer teeb mõistlikkuse piires kõik endast oleneva, et teave veebilehel oleks täpne ja ajakohane, kuid ei garanteeri ega kinnita mingil moel teabe täpsust, ajakohasust või täielikkust. Te nõustute, et veebilehele sisenemine ja selle kasutamine on teie omal vastutusel. Pfizer loobub kõigist otsestest ja kaudsetest garantiidest, sealhulgas turustatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiidest. Pfizer ega ükski osapool, kes osales veebilehe loomisel, koostamisel või veebilehe avalikustamisel, ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tekkisid sellele veebilehele juurdepääsust, kasutamisest või võimetusest seda kasutada või vigadest või puudustest sisu osas, sealhulgas ilma piiranguteta, otsesed, ettenägematud, põhjuslikud, kaudsed kahjud või kahjutasud. See piirang hõlmab kahjusid teie arvutiseadmetele ja kahjusid, mille on põhjustanud teie arvutiseadmeid nakatanud viirused.
   

 3. Kahju hüvitamine. Te nõustute hüvitama, kaitsma ja mitte kahjustama Pfizerit, Pfizeri juhatajaid, direktoreid, töötajaid, esindajaid, tarnijaid ja kolmanda osapoole partnereid kõigi kahjude ja kulude osas, sealhulgas mõistlikud juristitasud, mis tulenevad kasutustingimuste teiepoolsest rikkumisest.
   

 4. Privaatsus. Pfizer austab oma veebisaidi kasutajate privaatsust. Palun vaadake Pfizeri privaatsuspoliitikat, mis selgitab kasutajate õigusi ja kohustusi seoses sellel veebisaidil avaldatava teabega. Pfizeri poolt kogutud isikuandmeid võidakse jagada meie ettevõtete perekonna sidusettevõtetega, mille nimekiri on saadaval aadressil www.pfizer.com. Pange tähele, et teil on õigus tutvuda teie kohta kogutud ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmetega ja neid parandada. Palume ühendust võtta privaatsusega seotud probleemide korral veebisaidi allosas toodud kontaktandmete kaudu.
   

 5. Meditsiiniline teave. See veebileht võib sisaldada üldist teavet erinevate haigusseisundite ja nende ravi kohta. Selline teave on ainult informatiivse eesmärgiga ja ei asenda arsti või muu tervishoiutöötaja poolt antavaid nõuandeid. Patsiendid ei tohi kasutada sellel veebilehel toodud teavet tervise või heaoluga seotud probleemide või haiguse diagnoosimiseks. Meditsiinilise nõu või diagnoosi või ravi kohta teabe saamiseks peavad patsiendid alati konsulteerima arsti või muu tervishoiutöötajaga.
   

 6. Kaubamärgid. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik tootenimed, nii need, mis on esitatud suurte tähtedega või mitte või koos kaubamärgi sümboliga, kui ka muud Pfizeri, selle filiaalide, seotud ettevõtete, litsentsiandjate või ühisettevõtte partnerite kaubamärgid. Nende kaubamärkide või mistahes muu materjali kasutamine muul kui selles dokumendis lubatud viisil ja väärkasutamine on rangelt keelatud ning võib olla vastuolus autoriõiguse seaduse ja sellega seotud õiguste, laimu õhutamise seaduse, privaatsuse ja avaliku teabe seaduse ning kommunikatsiooni määruste ja põhikirjadega. Palun pange tähele, et Pfizer jõustab oma intellektuaalse omandi õigusi aktiivselt ja jõuliselt seadusega kehtestatud maksimaalses ulatuses.
   

 7. Mittekonfidentsiaalne teave. Vastavalt meie privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustele ja mis tahes teabevahetusele või muule materjalile, mille edastate meile Interneti kaudu või postitate Pfizeri veebisaidile e-posti teel või muul viisil, näiteks mis tahes küsimused, kommentaarid, ettepanekud või muu, on ja peetakse mittekonfidentsiaalseks ning Pfizeril ei ole sellise teabe suhtes mingeid kohustusi. Pfizer võib vabalt kasutada sellises suhtluses sisalduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikaid mis tahes eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, toodete arendamine, tootmine ja turustamine.
   

 8. Autoriõigus. Selle veebilehe sisu on täielikult kaitstud autoriõiguse kaitsega. Copyright © 2002-2015 Pfizer Inc. Pfizeri veebilehe sisu ei tohi kopeerida muuks otstarbeks kui mitteäriliseks isiklikuks viitamiseks ning kõik autoriõiguse või teised omandit puudutavad märked peavad säilima ning edasi ei tohi neid kopeerida, reprodutseerida või muul moel levitada. Välja arvatud eelmainitud selgel juhul, ei tohi te mingil muul moel kopeerida, esitada, alla laadida, levitada, muuta, reprodutseerida, avaldada ega edastada sellel veebilehel leiduvat informatsiooni, teksti või dokumente või mistahes osa sellest elektroonsel andmekandjal või paberkandjal või luua piltide, teksti või dokumentide põhjal tuletatud tööd ilma Pfizeri kirjaliku loata. Mitte midagi siin sisalduvast ei tohi tõlgendada viisil, mis annaks kaudsel või muul moel loa või õiguse kasutada Pfizeri või kolmanda osapoole mingit patenti või kaubamärki.
   

 9. Kehtivus. See veebileht ja selle sisu on kavandatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele. Kuigi sellel veebilehel sisalduv informatsioon on kättesaadav kasutajale väljaspool Eesti Vabariiki, on Pfizeri toodetega seotud informatsioon mõeldud ainult Eesti Vabariigi elanikele. Teiste riikide seadused, regulatiivsed nõuded ja kliiniline praktika võivad erineda Eesti Vabariigis rakendatavast. Veebilehel on lingid teistele Pfizeri erinevate osakondade ja tütarettevõtete veebilehtedele, millest mõned on väljaspool Eesti Vabariiki. Nendel veebilehtedel võib olla teavet, mis on asjakohane ainult selles konkreetses riigis. Pfizer jätab endale õiguse piirata oma toodete või teenuste kättesaadavust isikutele, geograafilises piirkonnas või jurisdiktsioonis ja/või piirata ükskõik millise toote või teenuse ulatust. Mistahes toote või teenuse pakkumine sellel veebilehel on kehtetu, kui see on keelatud.
   

 10. Kohaldatav õigus. Kasutuslepingu tingimused ja veebilehe teiepoolne kasutamine on reguleeritud Eesti Vabariigi seadustega, sõltumata selle rahvusvahelise eraõiguse sätetest. Kõik selle veebilehega seotud kohtumenetlused või -protsessid alluvad Eesti Vabariigi kohtusüsteemi jurisdiktsioonile.
   

 11. Muud sätted. Kui mistahes selle lepingu säte osutub õigusvastaseks, kehtetuks või jõustamatuks, loetakse niisugune säte eraldatavaks kõigi ülejäänud sätete jõustatavust mõjutamata. Pfizer jätab endale õiguse oma äranägemisel muuta või kustutada sellelt veebilehelt materjale.

PartneridMeistVastutusAruandlusKasutustingimusedPrivaatsuspoliitikaKontaktPfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Estonia
Autoriõigus © 2002-2022 Pfizer Inc. Kõik õigused kaitstud.