InvestorsCareersMediaScienceContact Us
Eesmärk, väärtused ja organisatsioonikultuurAvalehekülgEesmärk, väärtused ja organisatsioonikultuur

Pfizeri missioon ja visioon on sõnastatud ka Pfizeri eesmärgina „Läbimurded, mis muudavad patsientide elu“ (inglise keeles Breakthroughs that change patients' lives). Pfizeri organisatsioonikultuur põhineb neljal kesksel väärtusel: julgus (inglise keeles Courage), meisterlikkus (inglise keeles Excellence), võrdsus (inglise keeles​​​​​​​ Equity) ja rõõm (inglise keeles​​​​​​​ Joy).


Meie eesmärk

Püüame järjepidevalt saavutada läbimurdeid, mis muudavad patsientide elu. Töötame iga päev välja uuendusi, mis parandavad patsientide tervist. See oli Charles Pfizeri nägemus ettevõtet alustades ja samast eesmärgist lähtume ka praegu.


Oma eesmärgi järgimine


Läbimurded, mis muudavad patsientide elu

Uuringud kinnitavad seda, mida ütleb ka meie sisetunne: eesmärgipõhised ettevõtted on edukamad ja uuenduslikumad, nendesse tahavad tööle tulla ja tööle jääda parimad inimesed ning need ettevõtted teavad, kuidas aidata leida oma töötajatel nende tugevused. Lähtume igas oma tegevuses Pfizeri eesmärgist saavutada läbimurded, mis muudavad patsientide elu. Lisaks peegeldab see eesmärk meie tahet lähtuda edasises tegevuses oma pärandist.

Meie eesmärgi igal sõnal on kindel tähendus ja kannavad neid väärtusi, mida tahame pakkuda oma patsientidele ja ühiskonnale.

Meie eesmärk on tagada, et patsiendid on alati iga meie tegevuse keskmes. Selletõttu lähtume oma töös kõige ajakohasemast teadusest, teeme koostööd teiste tervishoiuvaldkonna esindajatega, parandamaks juurdepääsu meie ravimitele, kasutame digitaaltehnoloogiaid ravimite avastamiseks ja arendamiseks ning patsientide tervisetulemite parandamiseks ning teeme teavitustööd uuenduste- ja patsiendikesksete põhimõtete tutvustamiseks.

Lähtume igas oma otsuses ja tegevuses patsientidest ning soovist luua keskkonda, mis soodustab läbimurdeid.


Meie väärtused

Pfizeri eesmärgi igakülgseks saavutamiseks oleme paika pannud konkreetsed ootused selle kohta, mida peame patsientide elu parandamiseks tegema ja kuidas seda teha.

Kuidas lähtub neljast lihtsast ja samas olulisest väärtusest: julgus (inglise keeles Courage), meisterlikkus (inglise keeles Excellence), võrdsus (inglise keeles Equity) ja rõõm (inglise keeles Joy). Need on meie ettevõtte ja organisatsioonikultuuri aluseks.

Julgus

Läbimurded saavad alguse harjumuseks saanud tavade küsimuse alla seadmisest. Seda eriti ebakindlates ja keerulistes olukordades. Selleks peame mõtlema suurelt, julgema võtta sõna ja tegema otsuseid.

Meisterlikkus

Saame patsientide elusid muuta ainult siis, kui anname ühiselt endast parima. Selleks peame keskenduma sellele, mis on tõeliselt oluline, leppima kokku, kes mida teeb, ja mõõtma oma saavutatud tulemusi.

Võrdsus

Usume, et iga inimene väärib, et teda nähakse ja kuuldakse ning temast hoolitakse. Selleks peame olema kaasavad, tegutsema ausalt ja vähendama ebavõrdsust tervishoius.

Rõõm

Anname endast kõik oma töö jaoks ja see annab meile midagi vastu. Tunneme rõõmu, kui oleme oma töö üle uhked, tunnustame üksteist ja naudime oma tegevust.


Meie julged ettevõtmised


Pfizeri 2023. aasta Purpose Blueprint


Mida teha siis, kui oled saavutanud saavutamatu? Teed seda uuesti! Pfizeris avardame iga päev teaduslike võimaluste piire, rakendades selleks oma 175 aasta pikkuse ajaloo vältel saavutatud elusid muutvaid uuendusi ja luues seeläbi paremat tulevikku. Oleme saavutanud eesmärke, mis tundusid vaid mõned aastad varem võimatud. Ja nüüd küsime endalt: „Mis saab edasi?“.

2023. aasta märtsis avaldas Pfizer dokumendi Purpose Blueprint, milles määratlesime 5 uut põhimõtet ja 15 uut suurt ideed. Just nendest lähtume eesolevatel aastatel, et saavutada 2027. aastaks seatud eesmärk - muuta miljard elu aastas.
 

MeistVastutusAruandlusPartneridpneumokokk.eemetastaatilinerinnavahk.eepfizerpro.eeAjaluguKasutustingimusedPrivaatsuspoliitikaKontaktPfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Estonia
Autoriõigus © 2002-2022 Pfizer Inc. Kõik õigused kaitstud.
PP-UNP-EST-0150 Materjal kinnitatud: märts 2024